ျမန္မာဓေလ့ထံုးစံအတိုင္း မဂၤလာပြဲ က်င္းပခဲ့တဲ့ ျမန္မာလက္ေဝွ႔ အလြတ္တန္း ကမၻာ့ခ်န္ပီယံ Dave Leduc တို႔စံုတြဲ

  • myanbuzz

မာ့ခ္ဇူကာဘက္ ေပးတဲ့ Scholarship ဆုေၾကး ေဒၚလာ ၂၅၀ ၀၀၀ ကို ရရွိသြားတဲ့ ငါးမိနစ္စာ ဗီဒီယို ဖန္တီးသူ စဂၤပူလူငယ္ မိန္းကေလး

  • myanbuzz

အရိုးစုသာသာ ခႏၱာကိုယ္ကေန အကိတ္တစ္ေယာက္ ျဖစ္ေအာင္ ေျပာင္းလဲႏိုင္ခဲ့တဲ့ ေကာင္မေလး

  • myanbuzz

တန္ဖိုးၾကီး ရွားပါး ပင္လယ္လိပ္ၾကီးကို သတ္ျဖတ္စားေသာက္လိုက္တဲ့ တရုတ္ရြာသားေတြ

  • myanbuzz

ျမန္မာဓေလ့ထံုးစံအတိုင္း မဂၤလာပြဲ က်င္းပခဲ့တဲ့ ျမန္မာလက္ေဝွ႔ အလြတ္တန္း ကမၻာ့ခ်န္ပီယံ Dave Leduc တို႔စံုတြဲ

  • myanbuzz

မာ့ခ္ဇူကာဘက္ ေပးတဲ့ Scholarship ဆုေၾကး ေဒၚလာ ၂၅၀ ၀၀၀ ကို ရရွိသြားတဲ့ ငါးမိနစ္စာ ဗီဒီယို ဖန္တီးသူ စဂၤပူလူငယ္ မိန္းကေလး

  • myanbuzz

အရိုးစုသာသာ ခႏၱာကိုယ္ကေန အကိတ္တစ္ေယာက္ ျဖစ္ေအာင္ ေျပာင္းလဲႏိုင္ခဲ့တဲ့ ေကာင္မေလး

  • myanbuzz

တန္ဖိုးၾကီး ရွားပါး ပင္လယ္လိပ္ၾကီးကို သတ္ျဖတ္စားေသာက္လိုက္တဲ့ တရုတ္ရြာသားေတြ

  • myanbuzz

News